Regie over uw ontvangen erfenis

Als een dierbare is overleden, wordt van u als erfgenamen verwacht dat u alles regelt om de nalatenschap af te wikkelen. U heeft daarbij te maken met de wilsbeschikking van de overledene en tal van wettelijke regelingen. Kayros helpt u bij de afwikkeling van de nalatenschap.

 

Als u een erfenis hebt gekregen, moet u beslissen of u de erfenis wil aanvaarden. Daarvoor moet u weten wat de bezittingen en schulden zijn. Als u de erfenis aanvaardt, bent u namelijk persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele schulden. Als de schulden groter zijn dan de bezittingen kunnen de schuldeisers verhaal halen bij de erfgenamen.

Het is dus aan te raden om eerst goed te bekijken wat de bezittingen en schulden van de overledene zijn.

Als u de erfenis heeft aanvaard, zal de nalatenschap moeten worden afgewikkeld. Bezittingen moeten worden verkocht, eventuele schulden moeten worden afgelost en er moet aangifte voor de erfbelasting worden gedaan. Tenslotte moet de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. In veel gevallen moet u naar de notaris om een verklaring van erfrecht te laten opstellen. Gelukkig is dit niet altijd nodig.
Het zijn allemaal werkzaamheden waar u misschien weinig verstand van heeft. Het kan ook heel belastend voor u zijn. U moet namelijk voldoen aan allerlei regels en u moet steeds de belangen van alle erfgenamen in de gaten houden.

 

De erflater kan in zijn testament een testamentair executeur aanwijzen. Als deze zijn rol ook accepteert, mag hij namens de erflater de nalatenschap afwikkelen. Is er geen executeur aangewezen, dan moeten de erfgenamen in onderling overleg de boedel verdelen volgens de bepalingen in het testament en de wettelijke regelingen. De erfgenamen kunnen in dat geval een volmacht geven aan een persoon die namens hen mag handelen.

 

Kayros heeft de expertise om u hierbij te helpen. Wij kunnen u bijstaan als adviseur. We kunnen ook als gevolmachtigde namens alle erfgenamen de gehele nalatenschap af wikkelen. U hoeft zich dan niet meer druk te maken over allerlei lastige vragen.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op

Bekijk ook onze diensten