Regie over uw nalatenschap

Het kan voor u belangrijk zijn dat u zelf richting geeft aan de wijze waarop uw nalatenschap wordt beheerd en afgewikkeld. Het geeft uw dierbaren rust.

Kayros helpt u uw wensen uit te werken en de regie te houden over uw eigen nalatenschap.

Als u uw nalatenschap wilt regelen, kunt u naar de notaris gaan. Deze zal voor u de juridische aspecten van uw laatste wil goed vastleggen in een testament. Voordat u naar de notaris gaat is het goed eerst goed na te denken over uw wensen en de hoe u deze wensen het beste kunt vastleggen. U heeft namelijk meerdere mogelijkheden.

Het vastleggen van uw wensen in een testament is bindend voor uw erfgenamen.  Het grote nadeel van een testament is dat het lastig aan te passen is. U moet dan immers weer naar de notaris. Het is aan te raden om zoveel mogelijk wensen vast te leggen in andere documenten dan een testament. U kunt dit document zelf aanpassen. Sommige wensen moeten in een testament zijn vastgelegd, anders zijn de niet geldig. Wij  weten hoe u uw wensen het beste kunt vastleggen.

 

Naast het vastleggen van uw wensen als u bent overleden, kunt u ook uw wensen vastleggen voor het moment dat u niet meer zelf kan beslissen, bijvoorbeeld als u een ernstige vorm van dementie hebt. U kan van te voren bepalen wie namens u mag handelen. Zo kan het van belang zijn, dat er iemand is die u bankzaken regelt of uw zakelijke belangen behartigt. Stel u heeft uw vermogen belegd, dan is het prettig, dat er iemand is die dat vermogen namens u kan beheren en zo nodig vrij kan maken om de beste zorg voor u in te kopen.

U kan ook iemand aanwijzen die namens u, in overleg met de artsen besluiten mag nemen over uw behandeling.

In sommige gevallen kunt u dit het beste bij de notaris laten vastleggen in een levenstestament. Het is in veel gevallen voldoende om zelf een document op te stellen.

 

Het goed regelen van uw wensen na overlijden en als u het zelf niet meer kan beslissen, kan rust geven voor uw dierbaren. Zo kunt u de afwikkeling in handen geven van een onpartijdige persoon. U wijst bijvoorbeeld een executeur aan. Als alles goed is geregeld kan dit ook conflicten tussen de nabestaanden voorkomen.

 

Wilt u ondersteuning bij het vastleggen van uw laatste wil, dan kunnen wij u daarbij helpen. Wij nemen met u uw persoonlijke situatie door. Vervolgens werken we uw wensen uit en bespreken dit met u. Wij kunnen ook samen met u het testament voorbereiden.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op

Bekijk ook onze diensten