Uitvoeren levenstestament

U kan in een situatie komen waarin u niet meer kan handelen (wilsonbekwaam in vakjargon). U moet desondanks aan uw verplichtingen blijven doen. Als u niets heeft geregeld kunnen er voor beslissingen worden genomen die u niet wenst. Om dit te voorkomen kunt u een volmacht bij wilsonbekwaamheid afgeven. U kunt deze volmacht geven aan een dierbare, maar ook aan een onafhankelijke derde zoals Kayros. Ik beheer dan namens u, uw zaken zoals u dat wenst. Wij bespreken graag uw wensen en leggen dit voor u vast in een levenstestament.

Afhankelijk van uw wensen kan ik de volgende zaken voor u behartigen:

  1. Het regelen van bankzaken en overige financiële zaken.
  2. Het beheer van roerende en onroerende goederen.
  3. Het beheer of management van uw onderneming of deelneming in een onderneming.
  4. Het doen van aangiften van (inkomsten-)belasting.
  5. Het doen van meldingen bij de overheid.
  6. Het aangaan of ontbinden van overeenkomsten.
  7. Het verwerven of vervreemden van onroerend goed.
  8. Het beheren van digitale media (email, social media e.d.).

Als u een volmacht geeft dan kan ik alle lopende zaken voor u beheren. Uw dierbaren hebben dan de handen vrij om voor u te zorgen. Het kan gaan om het regelen van uw bankzaken, maar het kan ook gaan om het beheer van zakelijke activiteiten zoals het verhuur van onroerend goed of een belang in een onderneming.

Ik raad u om een toezichthouder aan te wijzen. Deze toezichthouder kan bewaken dat de gevolmachtigde blijft handelen zoals u dat zou hebben gewenst. Als ik gevolmachtigde ben, zal ik regelmatig verantwoording afleggen aan de toezichthouder.

Als u dit wilt regelen dan moet u dit wel op tijd vastleggen. Afhankelijk van de complexiteit van de volmacht volstaat een gewone (onderhandse) overeenkomst. In veel situaties is het verstandig om een levenstestament bij een notaris vast te leggen.

 

 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.