Vereffening met volmacht

Als erfgenaam krijgt u te maken met allerlei zaken, waar u weinig ervaring mee heeft. De erfgenamen kunnen gehele vereffening in handen geven aan Kayros door middel van het geven van een volmacht. Ik zal dan namens alle erfgenamen de zaken uitvoeren. Kayros heeft ruime ervaring om dit efficiënt te doen.

Wij handelen volgens een stappenplan:

  1. Onderzoek naar vermogen van de erflater;
  2. Onderzoek naar de erfgenamen;
  3. Afwikkelen lopende verplichtingen;
  4. Verkoop van roerende goederen;
  5. Verkoop van onroerende goederen;
  6. Beheren van de erfenis;
  7. Aangifte erfbelasting doen;
  8. Uitkeren van de het saldo van de nalatenschap aan de erfgenamen.

In de eerste stap doe ik onderzoek naar het vermogen, wat is nagelaten. Dit is van groot belang bij de keuze over het aanvaarden van de erfenis. Is er sprake van omvangrijke schulden, dan kan het verstandig zijn om de erfenis te verwerpen.
Het onderzoek naar de erfgenamen doe ik in samenwerking met een notaris. De erfgenamen worden aangeschreven met de vraag of zij de erfenis willen aanvaarden. Hen wordt ook gevraagd in te stemmen met de volmacht.

Nadat de erfgenamen de volmacht hebben afgegeven, kan ik de afwikkeling ter hand nemen. De boedel kan worden verdeeld of worden verkocht. Als er woning of ander vastgoed object is, kan ik deze voor u verkopen. Had erflater een bedrijf, dan kan ik u adviseren over de toekomst van deze onderneming en eventueel de verkoop voor u regelen.
Is er een vermogen, wat actief beheerd moet worden (bijvoorbeeld een belang in een onderneming), dan kan ik tijdelijk het beheer over deze belangen voeren. Zo zorg ik er voor dat de waarde van deze bezittingen op niveau blijft.
Ik kan ook de aangifte erfbelasting voor u doen. Als alle zaken zijn geregeld dan ga ik over tot uitkering van het saldo van nalatenschap onder de erfgenamen.

Vanaf het eerste contact tot en met de laatste uitkering informeren wij de erfgenamen over de voorgang. Gedurende het gehele proces zullen we de erfgenamen ook betrekken bij de belangrijke besluiten inzake de erfenis.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.