Testamentair executeur

U kan in uw testament iemand als testamentair executeur aanwijzen. De executeur wordt belast met de vereffening van uw nalatenschap. U kunt een dierbare aanwijzen, maar u kunt ook een onafhankelijke executeur zoals Kayros aanwijzen. Het kan voor uw erfgenamen belastend zijn om de vereffening in onderling overleg te regelen.
Deze aanpak verkleint het risico op conflicten tussen de erfgenamen aanzienlijk.
Als u overweegt Kayros aan te wijzen als executeur, spreken wij graag met u uw wensen door zodat wij volgens uw wensen de vereffening uitvoeren.

Nadat u bent overleden behandelen wij uw nalatenschap volgens een stappenplan:

  1. Onderzoek naar vermogen van de erflater;
  2. Onderzoek naar de erfgenamen;
  3. Afwikkelen lopende verplichtingen;
  4. Verkoop van roerende goederen;
  5. Verkoop van onroerende goederen;
  6. Beheren van de erfenis;
  7. Aangifte erfbelasting;
  8. Uitkeren van de het saldo van de nalatenschap aan de erfgenamen.

In de eerste stap doen we onderzoek naar het vermogen wat is nagelaten. Dit is van groot belang bij de keuze over het aanvaarden van de erfenis. Is er sprake van omvangrijke schulden dan kan het verstandig zijn om de erfenis te verwerpen. Wij adviseren de erfgenamen over het aanvaarden van de erfenis.
Het onderzoek naar de erfgenamen doen we in samenwerking met een notaris. De erfgenamen worden aangeschreven met de vraag of zij de erfenis willen aanvaarden. Nadat alle erfgenamen hebben gereageerd kan een verklaring van erfrecht worden afgegeven.
Kayros kan nu de afwikkeling ter hand nemen zoals u als erflater dat heeft bepaald. De boedel kan worden verdeeld of worden verkocht. Als er woning of ander vastgoed object is kunnen wij deze voor u verkopen. Laat u een bedrijf na, dan zorgen wij de toekomst van deze onderneming en eventueel de verkoop van de onderneming.

Heeft u een vermogen is wat actief beheerd moet worden (bijvoorbeeld een belang in een onderneming), dan kunnen wij tijdelijk het beheer over deze belangen voeren. Zo zorgen wij er voor dat de waarde van deze bezittingen op niveau blijft.

Wij zullen ook de aangifte erfbelasting doen. Nadat alle zaken zijn geregeld, dan gaan wij over tot uitkering van het saldo van nalatenschap onder de erfgenamen.

Vanaf het eerste contact tot en met de laatste uitkering informeren wij de erfgenamen over de voorgang. Gedurende het gehele proces zullen we de erfgenamen ook betrekken bij de belangrijke besluiten inzake de erfenis.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.