Hulp bij uw administratie

Tegenwoordig wordt bijna alles via internet geregeld. Belasting aangifte, betalingen, aanvragen voor ondersteuning, het moet allemaal digitaal worden geregeld. De procedures zijn soms heel complex. Voor ouderen kan dit een drempel zijn om hun administratie op orde te houden. Het gevolg kan zijn dat ze vergoedingen missen, niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben of zelfs te maken krijgen met boetes vanwege het niet betalen van rekeningen.

 

Kayros kan cliënten helpen bij het ordenen van hun administratie:

  • Ondersteuning bij bankzaken;
  • Aangifte doen voor belastingen;
  • Aanvraag en administratie Persoonsgebonden Budget;
  • Aanvraag bij WMO aanvragen en andere diensten;
  • Advies over het verlagen eigenbijdrage verpleegzorg.

 

Daarnaast kan ik u adviseren bij doen van schenkingen aan (klein-)kinderen. Als u wil schenken is het goed om dit zo te doen dat de ontvangers zo min mogelijk schenkbelasting betalen. Ik heb de expertise om dit te realiseren.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact metmij op.