Hulp bij regie over uw nalatenschap

Steeds meer mensen willen de regie voeren over hun nalatenschap of de situatie waarin men wilsonbekwaam (bijvoorbeeld als gevolg van dementie) is. U kan dit realiseren door tijdig vast te leggen wat u in de verschillende situaties wil. Kayros kan u helpen met het uitwerken van uw wensen. Ik heb de kennis en ervaring om alles voor te bereiden zoals u dat wil.

Als u de regie over uw laatste wil wilt uitwerken dan kan Kayros u hierbij helpen. Ik bespreek met u de verschillende onderwerpen en adviseren u over de wijze van vastleggen. De volgende onderwerpen zal ik met u bespreken.

 Het voorbereiden van uw testament:

 1. Wie wilt u benoemen als erfgenamen (kinderen, partner en andere dierbaren).
 2. Wie wilt u aanwijzen als begunstigde van lijfrente polissen of lijfrente spaarrekeningen?
 3. Wilt u een deel nalaten aan een goed doel (een zogenaamd legaat)?
 4. Wat wilt u ten aanzien van een eventuele bedrijfsopvolging?
 5. Heeft u specifieke wensen (zoals een boedel codicil) ten aanzien van de verdeling?
 6. Wie moet worden belast met de afwikkeling van uw nalatenschap (executeur)?

 Uw wensen ten aanzien van de uitvaart:

 1. Wilt u worden begraven of gecremeerd?
 2. Heeft u wensen ten aanzien van uitvaartplechtigheid?
 3. Wie moet worden geïnformeerd over uw overlijden?

Volmacht als u wilsonbekwaam bent:

 1. Wie moet uw financiële zaken beheren?
 2. Wie mag namens u overeenkomsten aangaan of ontbinden (bijvoorbeeld een huurcontract)?
 3. Wie moet bewind voeren over uw onderneming of zakelijk belang?
 4. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het uitwerken van uw wensen ten aanzien van uw zorg zoals het wel of niet behandelen in bepaalde situaties.

 Beheer over uw digitale erfenis:

 1. Wat wilt u met uw social media accounts (o.a. Facebook, Twitter en Linkedin) als u ze zelf niet meer kan beheren?
 2. Hoe krijgen uw nabestaanden toegang tot uw accounts van verzekeraars, webshops, de digitale overheid e.d.?
 3. Hoe krijgen uw nabestaanden toegang tot uw mobiele telefoon?
 4. Als u belegd heeft in cryptomunten als Bitcoin, hoe krijgen uw nabestaanden daar toegang toe?

  Wilt u meer weten, neem dan contact metmij op.