Advisering over vereffening

Op verzoek ondersteunen en adviseren wij u over een nalatenschap. Wij leveren advies op maat over bijvoorbeeld het aanvaarden van een erfenis of het invullen van de aangifte erfbelasting. Kayros kan ook als mediator optreden als de erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van de nalatenschap.

Als u erfgenaam bent, kan het verstandig zijn om eerst te laten vaststellen wat het vermogen is van de erflater. Als u namelijk een erfenis zuiver aanvaardt en het blijkt dat de schulden groter zijn dan de bezittingen, dan kunnen de schuldeisers de schuld op u persoonlijk verhalen. Kayros kan u adviseren over het voorkomen van dit soort zaken.

Helaas kan het voorkomen dat erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van de nalatenschap. Als een dergelijke situatie dreigt, kunnen wij als mediator optreden. In onze onafhankelijke rol kunnen wij de betrokkenen weer bij elkaar brengen en een voor iedereen acceptabele oplossing uitwerken.

Kayros kan u ook helpen bij het verkopen van goederen, woningen of belangen die de erflater had in ondernemingen.

De opdrachtgever(s) ontvangen van Kayros regelmatig een voortgangsrapportage en bij de afronding een eindverslag.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.