Wat is een wilsbeschikking en een levenstestament?

In een wilsbeschikking regelt u wat er moet gebeuren als u niet meer instaat bent om beslissingen te nemen. U wijst bijvoorbeeld iemand aan die uw bankzaken moet regelen of wat uw wensen zijn ten aanzien van uw medische behandeling.
U kunt deze wensen vastleggen in een levenstestament, maar u kunt ook zelf documenten opstellen.

 

Het beheer over uw zakelijke belangen

Als u niet meer zelf kan handelen moet er iemand zijn die uw zakelijke belangen behartigt zoals u dat wenst. In de eerste plaats gaat het dan om het beheer over uw bankrekeningen. Iemand zal betalingen moeten kunnen doen.
Afhankelijk van uw situatie kunnen er andere belangen zijn, die beheerd moeten worden. Denk daarbij aan het verhuren van een tweede (vakantie) woning en het beheer van een beleggingsportefeuille. Heeft u een eigen woning dan kan het van belang zijn dat de woning wordt verkocht, bijvoorbeeld om de opbrengst te gebruiken voor een niet verzekerde behandeling.
In een levenstestament legt u vast wie uw zakelijke belangen mag beheren en onder welke omstandigheden uw gevolmachtigde handelingen mag verrichten. Het levenstestament wordt ondertekend bij een notaris. Het testament wordt  ingeschreven in het Centraal Levenstestamentenregister.Het is niet altijd noodzakelijk om een levenstestament op te stellen. U kunt bijvoorbeeld ook met uw bank regelen dat iemand gemachtigd is om betalingen te doen.
Wat voor u de beste oplossing is, is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kayros kan u helpen een keuze te maken.

 

Het behartigen van uw sociaal-medisch belangen

In een wilsverklaring kunt u vast leggen wat uw wensen zijn ten aanzien van medische behandelingen in het geval u niet meer zelfstandig beslissingen over kan nemen. U legt vast of u in bepaalde situaties behandeld wil worden, of juist niet. Ook kunt een euthanasieverklaring opstellen. Op Thuisarts.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp. Bespreek uw wensen met uw arts.
U kan ook iemand aanwijzen die uw belangen behartigt in het geval u dat niet meer zelf kan.

Het is niet nodig om uw wensen vast te leggen in een levenstestament. U kan uw wensen ook in een eigen document zetten. Dit document moet wel duidelijk door u zelf zijn ondertekend en voorzien zijn van uw volledig naam, woonplaats en de datum van ondertekenen. Op het moment van ondertekenen moet u wilsbekwaam zijn.
U kunt uw wilsverklaring opnemen in een levenstestament. Het opnemen in een testament heeft als voordeel, dat er geen enkele twijfel over uw wensen.

 

Sociale media

Waarschijnlijk heeft u verschillende accounts op sociale media zoals Facebook en Twitter. Het is van belang dat u tijdig besluit wat er met die accounts moet gebeuren als u ze niet meer kan beheren.
Het is goed om na te denken wat er met die accounts moet gebeuren. Wilt u bijvoorbeeld een rouwbericht plaatsen als u bent overleden? Wanneer moet het account worden opgeheven?
Ook voor de sociale media is het verstandig om iemand aan te wijzen die namens u de accounts mag beheren, als u dat niet meer kan.

 

Wat mag een gevolmachtigde?

Als u een levenstestament opstelt bepaalt u wat uw gevolmachtigde wel en niet mag doen. De gevolmachtigde moet zich aan uw wensen houden. Het kan wenselijk zijn om naast een gevolmachtigde een toezichthouder aan te wijzen. Deze toezichthouder kijkt mee met de gevolmachtigde en kan ingrijpen in het geval er niet meer volgens uw wensen wordt gehandeld. In het uiterste geval kan de toezichthouder via de rechter afdwingen dat de volmacht wordt ingetrokken.
De gevolmachtigde zal periodiek verantwoording afleggen bij de toezichthouder.

 

Heeft u vragen?

Dit artikel kan veel vragen oproepen. Het kan ook zijn dat u overweegt een levenstestament op te maken. In dat geval kan Kayros u helpen.
Neem gerust contact met ons op.

Geef een reactie