Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

U heeft een erfenis gekregen. In veel gevallen moet u aangifte doen voor erfbelasting en krijgt u vervolgens een aanslag. In dit artikel beschrijf ik hoe de aanslag wordt berekend.

 

Iedereen heeft een vrijstelling

Alle erfgenamen hebben recht op een vrijstelling. Dit is het bedrag waar u geen erfbelasting over hoeft te betalen. De hoogte van de vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene.

Relatie met overledene Vrijstelling
Partner1 € 643.194
(Klein-)kind € 20.371
Ouders (per ouderpaar)2 € 48.242
Kind met handicap € 61.106
Overige erfgenamen € 2.147

Tabel 1 Vrijstelling erfbelasting in 2018 (bron: Belastingdienst.nl)

1): Een partner voor de erfbelasting is iemand met de overledene gehuwd was, een geregistreerd partnerschap had of meer dan zes maanden heeft samengewoond en een samenlevingscontract had.

2): De vrijstelling voor ouders geldt voor beide ouders. Als beide ouders in leven zijn krijgen zij ieder de helft van de vrijstelling. Is er één ouder, dan krijgt die ouder de gehele vrijstelling.

 

Naast de bovenstaande vrijstelling zijn er ook bijzondere vrijstellingen. Erft u een onderneming dan kunt u misschien gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling.

 

Wat zijn  de tarieven?

U wordt aangeslagen voor erfbelasting voor een erfenis die u heeft ontvangen minus de bovenbeschreven vrijstelling.

De waarde van de erfenis is de waarde van het vermogen (bezittingen minus schulden) op het moment van overlijden minus de kosten van de uitvaart en eventuele legaten. U wordt aangeslagen voor uw aandeel op de erfenis.

Kosten die gemaakt worden voor het beheer van de nalatenschap of het afwikkelen van de nalatenschap mogen niet worden meegenomen in de aangifte.

De tarieven voor de erfbelasting zijn afhankelijk van uw relatie met de overledene en de omvang van de erfenis. Voor de erfbelasting zijn twee schijven. Het tarief van de eerste schijf is van toepassing op de eerste € 123.248. Het tarief van de tweede schijf is van toepassing op het meerdere.

Relatie met overledene € 0 – € 123.248 > € 123.249
Partner of kind 10% 20%
Kleinkind of verdere afstammelingen 18% 36%
Overige erfgenamen 30% 40%

Tabel 2 Tarieven erfbelasting in 2018 (bron: belastingdienst.nl)

 

De waarde van een nabestaandenpensioen en lijfrente aanspraken

Het kan zijn dat u ook een nabestaandenpensioen of een lijfrente aanspraak ontvangt. Als deze uitkering voldoet aan de wettelijke voorwaarden, is deze uitkering niet belast voor de erfbelasting. De waarde van de pensioen of lijfrente aanspraak wordt wel in mindering gebracht op de vrijstelling. Wat de gevolgen zijn van een periodieke uitkering op de te betalen erfbelasting is afhankelijk van verschillende factoren.

 

Een rekenvoorbeeld

Herman en Marieke zijn getrouwd. Ze hebben geen testament. Ze hebben samen twee kinderen, Theo en Erik. Marieke heeft een dochter van een andere relatie, Jessica. Het vermogen van Hans is € 600.000.  Hans overlijdt. Marieke is dan 28 jaar oud.

Volgens de wettelijke verdeling krijgen Marieke, Theo en Erik ieder 1/3 van € 600.000 = € 200.000. Marieke verkrijgt de gehele nalatenschap. Zij heeft ook aan beide jongens een schuld van € 200.000. De zoons kunnen deze schuld pas opeisen als Marieke is overleden. Voor de erfbelasting wordt gekeken naar de verdeling van de nalatenschap. Marieke en de twee zoons worden dus alle drie aangeslagen voor €200.000.

De erfenis van Marieke is lager dan de vrijstelling. Zij hoeft dus geen erfbelasting te betalen. Stel Marieke krijgt ook een nabestaandenpensioen van € 100.000 per jaar dan moet zij € 3.384 erfbelasting betalen.

Theo en Erik moeten ieder € 23.601 erfbelasting betalen.

 

Heeft u vragen?

Dit artikel kan veel vragen oproepen. Kayros kan voor u berekenen wat in uw geval de te verwachten erfbelasting is. Neem gerust contact met ons op.

 

Geef een reactie