Een erfenis aanvaarden of verwerpen

U bent aangewezen als erfgenaam. De eerste vraag die op u afkomt is of het verstandig om de erfenis te aanvaarden. Soms kan het aanvaarden van een erfenis grote gevolgen hebben. Als u de erfenis heeft aanvaard, bent u namelijk privé aansprakelijk voor de schulden van de erflater.
In dit artikel bieden wij u een aantal handvatten voor de keuze die u heeft.

 

Welke mogelijkheden heeft u?

In de meeste gevallen kunt u een erfenis zuiver aanvaarden. U aanvaardt dan de nalatenschap met alle lusten (bezittingen) en lasten (schulden). Als u er zeker van bent dat de bezittingen ruim voldoende zijn om de schulden te betalen is dit het meest eenvoudig.
Bent u niet zeker of er voldoende vermogen is, kunt u beneficiair aanvaarden. Dit betekent feitelijk dat u aanvaardt onder het voorbehoud dat er een positief saldo overblijft.
De laatste optie is het verwerpen van de erfenis. U verklaart dan bij de rechtbank geen erfgenaam te zullen zijn. Als het voor u duidelijk is dat er meer schulden dan bezittingen zijn, kan u overwegen de erfenis verwerpen.

 

Wat kunt u doen?

Voordat u een besluit neemt over het al dan niet aanvaarden kunt u een boedellijst opstellen. Op deze lijst staan alle bezittingen van economische waarde en alle schulden. Enkele voorbeelden van bezittingen zijn:

 1. Bankrekeningen
 2. Verzekeringspolissen zoals levensverzekeringen
 3. Eigen woning en overige vastgoed bezittingen
 4. Goederen van economische waarde (bijv. een auto en waardevolle meubels)
 5. Virtuele beleggingen in bijvoorbeeld cryptomunten

Enkele voorbeelden van schulden zijn:

 1. Hypotheeklening op eigen woning en overig vastgoed
 2. Persoonlijk krediet
 3. Betalingsachterstanden
 4. Kosten van de uitvaart
 5. Legaten

Als de erflater in zijn testament legaten heeft toegewezen, zijn deze legaten in principe schulden op de boedel. De erfgenaam is dus ook aansprakelijk voor de betaling van de legaten, tenzij de erflater in zijn testament anders heeft bepaald.
Daarnaast moet u rekening houden met de erfbelasting en de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap.
U moet er ook rekening mee houden dat er nog bezittingen en schulden zijn die u tijdens de eerste inventarisatie niet heeft gevonden.
Het inventariseren van de bezittingen en schulden kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Kayros kan u helpen bij deze inventarisatie. Wij hebben de expertise om gericht te zoeken naar de bezittingen en schulden.

 

Wat kunt u beter niet doen?

Als u gerede twijfel heeft bij het vermogen van de erflater, moet u voorzichtig handelen. Uw gedragingen kunnen namelijk onbewust leiden tot een zuivere aanvaarding. Enkele voorbeelden van dit soort gedragingen zijn:

 1. Het meenemen of verkopen van spullen van economische waarde uit de nalatenschap.
 2. Het voldoen van schulden of het treffen van een betalingsregeling met schuldeisers.

Het regelen en betalen van de uitvaart of het meenemen van goederen van emotionele waarde (geen economische waarde!) zoals fotoboeken worden niet beschouwd als zuivere aanvaarding.

 

Wat is beneficiair aanvaarden?

Als een nalatenschap beneficiair is aanvaard worden eerst alle schulden en andere verplichtingen voldaan uit de nalatenschap. Is er dan nog een positief saldo over dan wordt dit saldo verdeeld onder de erfgenamen.
Als uit de boedelbeschrijving blijkt dat het niet zeker is dat er een positief saldo overblijft van de nalatenschap, kunt u beneficiair aanvaarden. Zijn minderjarige kinderen of personen die onder bewind staan erfgenaam, dan schrijft de wet beneficiair aanvaarden voor.
Het beneficiair aanvaarden heeft nogal wat consequenties voor de afwikkeling van de nalatenschap. Er zijn strikte regels waar de afwikkeling aan moet voldoen. Tevens moet de boedellijst worden gepubliceerd in het Boedelregister. Tenslotte kan het noodzakelijk zijn om ook in media publicaties te plaatsen zoals in de Staatscourant.
Deze procedures kunnen lang duren en zijn in de regel kostbaar.

 

Heeft u vragen?

Dit artikel kan veel vragen oproepen. Het kan ook zijn dat u voor de keuze van wel of niet aanvaarden staat. In dat geval kan Kayros u helpen bij het maken van de keuzes. Neem gerust contact met ons op.

Geef een reactie