Regie over uw nalatenschap

Het kan voor u belangrijk zijn dat u zelf richting geeft aan de wijze waarop uw nalatenschap wordt beheerd en afgewikkeld. Het geeft uw dierbaren rust.

Kayros helpt u uw wensen uit te werken en de regie te houden over uw eigen nalatenschap.

Lees meer

Regie over uw ontvangen erfenis

Als een dierbare is overleden, wordt van u als erfgenamen verwacht dat u alles regelt om de nalatenschap af te wikkelen. U heeft daarbij te maken met de wilsbeschikking van de overledene en tal van wettelijke regelingen.

Kayros kan u helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Lees meer

Over Kayros….

Kayros geeft haar cliënten de regie over hun nalatenschap of de nalatenschap waar de cliënt erfgenaam van is. Wij doen dit met respect voor de persoonlijke voorkeuren van de cliënt.

Kayros is een initiatief van Guido Hegger. Guido heeft de expertise om u op een professionele en persoonlijke wijze te helpen bij uw keuzes.

Lees meer

Levenstestament voor moeder

In een periode van onzekerheid en verdriet hebben wij veel steun gehad aan Kayros op het gebied van het regelen van een volmacht. Onze moeder was van de ene op de andere dag niet meer in staat om te communiceren na een ernstige hersenbloeding. Zij en wij waren al een tijd van plan om over nalatenschap te praten, maar elke keer werd het weer uitgesteld door het praten over gezelligere situaties in het leven en wij dachten dat zij nog vele jaren zo gezond zou blijven als ze was. In een hectische en onzekere periode werd het uitzoeken van een machtiging en bijkomende zaken ons te veel en hebben de hulp ingeschakeld van Guido Hegger. We zijn erg tevreden over de wijze waarop hij omging met de situatie, vol begrip, discreet, geduldig en meedenkend. Een last is van ons afgevallen en tevens voor onze moeder, die het later gelukkig nog mee heeft kunnen krijgen.

Nicole van de Kamp