De administratie regelen is een feest

Veel instellingen worstelen met het op order houden van de administratie. Opdrachtgevers stellen lastige vragen, de accountant wil details zien en zit met vragen over het financieel fit houden van uw organisatie.

Heeft u ook geen zin in administratief gedoe? Lees dan hier hoe wij een feest van uw administratieve processen kunnen maken.

 

Lees meer

Ruimte voor Welzijn

Uw zorg- of welzijnsinstelling heeft als primaire taak het verbeteren van het welzijn van de burgers in uw werkgebied. U krijgt hiervoor opdrachten van gemeenten, zorgverzekeraars en andere instanties. Meikai heeft als primaire taak de bedrijfsvoeringstaken van instellen op een efficiënte wijze te organiseren. U kunt zich dan concentreren op uw primaire taak. Wij ondersteunen met informatie en advies over de uitvoering van uw primaire taak. Wij hebben de expertise om de bedrijfsvoering slim en goedkoop te regelen. U krijgt dan meer ruimte voor uw primaire taak

Over Meikai….

Meikai heeft er voor gekozen om zich te specialiseren in bedrijfsvoeringsdiensten voor zorg- en welzijnsinstellingen. Wij doen dit omdat wij er van overtuigd zijn omdat deze sector vraagt om specifieke expertise. De diensten die we leveren voeren we uit met een team van specialisten (controllers, boekhouders, salarisadministrateurs enz.). Een klant kan een pakket aan diensten afnemen en heeft daarbij toegang tot alle specialisten. Voor de meeste instellingen is het moeilijk om van alle vakgebieden voldoende specialisten in huis te halen. Voor dit vraagstuk biedt Meikai een oplossing.

Lees meer